Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Planowanie obsługi sieci dystrybucji odpadów poprodukcyjnych z wykorzystaniem technik programowania ograniczeń

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

176

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 959

Katalog on-line

to2007049357

Pierwsza recenzja

Jerzy Józefczyk

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

06.11.2006

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Kasiński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.11.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.12.2006