Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

andrzej.kasinski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 48

ORCID

0000-0002-9679-5551

ResearcherID

M-9136-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (12)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)

Promotorstwo prac dyplomowych (37)

Recenzje prac dyplomowych (54)