Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

andrzej.kasinski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 48

ResearcherID

M-9136-2014

ORCID

0000-0002-9679-5551

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)