Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
4.5 Zootechnika i rybactwo
5.7 Nauki prawne
6.1 Astronomia
6.3 Matematyka
6.4 Nauki biologiczne
6.6 Nauki fizyczne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku

Unikatowy identyfikator czasopisma

2042

Wydawca

Accademia Peloritana dei Pericolanti

ISSN

0365-0359

eISSN

1825-1242