Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Abstract and Applied Analysis

Wydawca

Hindawi Publishing Corporation

ISSN

1085-3375

eISSN

1687-0409

URL

hindawi.com/journals/aaa/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40