Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Wydawca

IEEE Signal Processing Society

ISSN

2329-9290

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki