Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Rok 2017
Punktacja MNiSW

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,950