Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

ACM Transactions on Internet Technology

Wydawca

Association for Computing Machinery (ACM)

ISSN

1533-5399

eISSN

1557-6051

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki