Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

141

Wydawca

American Chemical Society

eISSN

2168-0485

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40