Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Acustica

Dodatkowy tytuł

EN Acta Acustica united with Acustica (Acta Acust united Ac)

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.7 Nauki o sztuce
2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.4 Nauki o zdrowiu
6.4 Nauki biologiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

144

Wydawca

European Acoustics Association (EAA)

ISSN

1610-1928

URL

http://www.euracoustics.org/