Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Acustica

Dodatkowy tytuł

EN Acta Acustica united with Acustica (Acta Acust united Ac)

Wydawca

European Acoustics Association (EAA)

ISSN

1610-1928

URL

http://www.euracoustics.org/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25