Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Mechanica et Automatica

Wydawca

Politechnika Białostocka

ISSN

1898-4088

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14