Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Mechanica et Automatica

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

241

Wydawca

Politechnika Białostocka

ISSN

1898-4088

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14