Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica

Rok 2018
Punktacja MNiSW

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]