Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Polytechnica

Dodatkowy tytuł

EN Journal of Advanced Engineering

Wydawca

Czech Technical University in Prague

ISSN

1210-2709

eISSN

1805-2363

Roczniki