Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Scientiarum Polonorum. Architectura

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

200227

Wydawca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ISSN

1644-0633

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11