Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Czasopisma / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Tytuł czasopisma

Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISSN

0208-6018

eISSN

2353-7663

DOI 10.18778/0208-6018
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14

Roczniki