Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Aerospace Science and Technology

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

562

Wydawca

Elsevier

ISSN

1270-9638

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki