Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Architecture Civil Engineering Environment

Dodatkowy tytuł

EN ACEE

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

1610

Wydawca

The Silesian University of Technology

ISSN

1899-0142

Uwagi

www.acee-journal.pl The original version of the Journal is the printed edition;

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11