Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Acoustics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

1641

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

ISSN

0137-5075

eISSN

2300-262X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20