Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Acoustics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

ISSN

0137-5075

eISSN

2300-262X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20