Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Wariant tytułu

EN Archives of Mechanical Technology and Automation

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Adres redakcji: 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel. 61 665 22 60, fax. 61 665 2200, Adres e-mail: atmia@put.poznan.pl

ISSN

1233-9709

Częstotliwość

kwartalnik

URL

atmia.put.poznan.pl/

Katalog

dd20127061

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1233-9709-archiwum_technologii_maszyn_i_automatyzacji