Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Mechanical Technology and Automation

Poprzedni tytuł

PL Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Następny tytuł

EN Archives of Mechanical Technology and Materials

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Adres redakcji: 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel. 61 665 22 60, fax. 61 665 2200, Adres e-mail: atmia@put.poznan.pl

ISSN

1233-9709

Częstotliwość

kwartalnik

URL

http://www.atmia.put.poznan.pl/

Katalog

xx003281506

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1233-9709-archives_of_mechanical_technology_and_automation?q=1106845c-b59f-429a-bb94-746a53547c74$1&qt=IN_PAGE

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2013 --- ---
  • 2014 --- ---