Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Builder

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Unikatowy identyfikator czasopisma

200206

Wydawca

PWB Media

ISSN

1896-0642

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5