Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Business, Management and Education

Wydawca

Vilnius Gediminas Technical University

ISSN

2029-7491

eISSN

2029-6169

Roczniki