Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Central European Journal of Operations Research

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.1 Ekonomia i finanse
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

3418

Wydawca

Springer Nature

ISSN

1435-246X

eISSN

1613-9178

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20