Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification

Wydawca

Elsevier B.V.

ISSN

0255-2701

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30