Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Chemical Engineering and Processing - Process Intensification

Rok 2017
Punktacja MNiSW

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,826