Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Chemical Engineering Journal

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

3472

Wydawca

Elsevier

ISSN

1385-8947

eISSN

1873-3212

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45