Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Chemical Papers

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

3479

ISSN

2585-7290

eISSN

1336-9075

Uwagi

Do roku 2017 włącznie obowiązywał ISSN 0366-6352

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20