Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Chemical Papers

Rok 2017
Punktacja MNiSW

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,963