Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Civil and Environmental Engineering Reports

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

3726

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

ISSN

2080-5187

eISSN

2450-8594

URL

www.degruyter.com/view/j/ceer.2017.26.issue-3/issue-files/ceer.2017.26.issue-3.xml?rskey=vsnQ54&result=1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9