Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Cluster Computing

Dodatkowy tytuł

EN The Journal of Networks, Software Tools and Applications

Wydawca

Springer US

ISSN

1386-7857

eISSN

1573-7543

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Roczniki