Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Cluster Computing

Rok 2017
Punktacja MNiSW

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,601