Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Colloids and Surfaces B-Biointerfaces

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

4019

ISSN

0927-7765

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35