Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computer Standards & Interfaces

Dodatkowy tytuł

EN The International Journal on the Development and Application of Standards for Computers, Software Quality, Data Communications, Interfaces and Measurement

Wydawca

Elsevier

ISSN

0920-5489

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Roczniki