Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computers and Concrete

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa

Unikatowy identyfikator czasopisma

4269

Wydawca

Techno Press

ISSN

1598-8198

eISSN

1598-818X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki