Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computing and Informatics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

4279

Wydawca

Slovak Academy of Sciences

ISSN

1335-9150

eISSN

2585-8807

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki