Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Control and Cybernetics

Wydawca

Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences

ISSN

0324-8569

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14

Roczniki