Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Engineering Structures

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

5724

Wydawca

Elsevier Science Ltd

ISSN

0141-0296

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40