Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Engineering Transactions

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

22213

Wydawca

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

ISSN

0867-888X

eISSN

2450-8071

Roczniki