Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Engineering Transactions

Rok 2018
Punktacja MNiSW

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]