Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu

ISSN

1689-765X

eISSN

2353-3293

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14

Roczniki