Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering

Wydawca

World Academy of Science, Engineering and Technology

Roczniki