Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering

Rok 2015