Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Medical Informatics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

9121

Wydawca

Elsevier

ISSN

1386-5056

eISSN

1872-8243

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki