Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Non-Linear Mechanics

Wydawca

Elsevier

ISSN

0020-7462

eISSN

1878-5638

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Roczniki