Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Protective Structures

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

Unikatowy identyfikator czasopisma

9283

Wydawca

SAGE Publications Ltd

ISSN

2041-4196

eISSN

2041-420X

Roczniki