Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

International Journal of Structural Stability and Dynamics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.3 Nauki o kulturze fizycznej

Unikatowy identyfikator czasopisma

9393

Wydawca

World Scientific

ISSN

0219-4554

eISSN

1793-6764

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki