Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

ISSN

2299-9965

eISSN

2353-0588

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10