Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Chromatography A

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10482

Wydawca

Elsevier

ISSN

0021-9673

eISSN

1873-3778

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40