Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Electroanalytical Chemistry

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10899

Wydawca

Elsevier

ISSN

1572-6657

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Roczniki