Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of KONBiN

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

Unikatowy identyfikator czasopisma

24160

ISSN

1895-8281

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8