Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing

Dodatkowy tytuł

EN MVLSC

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.2 Filozofia
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
6.2 Informatyka
6.3 Matematyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

11938

Wydawca

Old City Publishing INC

ISSN

1542-3980

eISSN

1542-3999

URL

oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki